وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران حمل بار با وانت وانت بار شبانه روزی وانت بار غرب تهران وانت بار شرق تهران وانت بار شمال

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران حمل بار با وانت وانت بار شبانه روزی وانت بار غرب تهران وانت بار شرق تهران وانت بار شمال

وانت بار تهران وانت بارپیک وانت بار باربری تهران وانت بار تلفنی تهران
33640533
88438786
22606121
77404626
موسسه حمل و نقل پایتخت با بیش از 1دهه تجربه ر زمینه حمل و نقل بار در تهران و شهرستانها همچنان پیشتاز در زمینه خدمات حمل بار با وانت بار در تهران
خدمات حمل و نقل بار با وانت نیسان در تهران و شهرستان ها در وانت بار تهران
خدماتی همچون حمل اثاثیه منزل .ادارات خصوصی دولتی و نیز ارگان های زیربت
با توجه به مشاهده موارد خواص در حمل بار وانت بار پایتخت در نظر دارد برای مشتریان خواص که بار انها از حجم استاندارد خارج میباشد با ارسال خاور بار جهت حمل بار متقاضیان به بهبود عملکرد کارکنان و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه هم برای شرکت و هم برای متقاضیان و به این منظور خدمات خاور بار و نیسان بار نیز به خدمات شرکت وانت بار تهران اضافه گردیبد.
و نیز با در نظر گرفتن این مهم که جابه جایی بار با خاور خطر صدمه دیدن به بار مشتری دو جندان میشود این شرکت تمامی بار هایی که توسط خاور باگیری میشود را توسط کارگران متخصص بسته بندی و پک مینماید که با این امر خطر صدمات ناشی از حمل بار به حراقل میرسد.

سرویس دهی در تمام نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

دفتر شمال تهران 22881176_ 22636898 _ 22606121_ 26769958

دفتر مرکز تهران  88176820_ 88064330_ 88438786_88417857_88415378_88457083

دفتر غرب تهران   44030771 _ 44359285_44359249_44359533

دفتر شرق تهران  77751917_77404626_77560924_77560450_77542548_77591823

دفتر جنوب تهران 33029173 _ 33640533

وانت بار, وانت تلفنی, وانت بار تهران, پیک وانت,تاکسی بار,وانت شهرستان